Excuus door onwetendheid bij ongeloof

In deze korte vertaling willen wij van Selefienederland de lezer meerdere duidelijke uitspraken overleggen van de Imaam, al ‘Allaamah en Moedjaddid Mohammed ibn ‘Abdoel Wahhaab - rahiemmahoellaah - in zake de kwestie van al 'oedhr bil-jahl (excuus door onwetendheid) in zake kwesties van ongeloof en welke er duidelijk op wijzen dat hij vrij is van de claims van de verschillende extremistische groepen die zij maken namens hem en dat hij een ware Imaam was op dezelfde weg en methodologie van de Imaams voor hem m.b.t. de stelregels van takfier en de toepassing hiervan.

Lees het hier

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos