De zelfmoordenaar is geen martelaar en is in het Hellevuur.

Shaykh ibn 'Uthaymien, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd in zijn uitleg van Riyaadus-Saaliheen (1/165-166), terwijl hij enkele nuttige punten vermeldde uit de hadieth van Suhayb, moge Allaah tevreden met hem zijn:

Dat de Boodschapper van Allaah, salallaahoe 'alayhi wassalam, heeft gezegd, "Er was een koning onder degenen die voor jullie zijn gekomen, en hij had een tovenaar. Toen hij oud werd zei hij (i.e. de tovenaar) tegen de koning: Ik ben oud geworden dus stuur mij een jongen, zodat ik hem as Sihr (tovenarij) kan leren" de hadieth. [Riyaadus-Saaliheen, nr. 30] (Keer voor de hele hadieth terug naar Riyaadus-Saaliheen, nr. 30)

Ten vierde: Dat het toegestaan is voor een persoon, om zichzelf bloot te stellen aan gevaar voor een zaak dat van algemeen belang is voor de Moslims, omdat de jongen de koning had duidelijk gemaakt hoe hij hem kon doden, wat zou leiden tot zijn dood. Dat hij dus een pijl zou moeten nemen uit zijn pijlkoker, etc. (keer terug naar de hadieth voor de details).

Shaykh ul-Islaam (Ibn Taymiyyah) heeft gezegd, "Omdat dit een Jihaad was op de weg van Allaah, wat ervoor zorgde dat een heel volk oprecht ging geloven, en hij verloor niet echt iets, aangezien hoewel hij stierf, hij dat vroeg of laat zowiezo zou doen."

Maar wat sommige mensen doen betreffende daden van zelfmoord - het vastmaken van explosieven (aan zichzelf) om vervolgens ongelovigen te benaderen en dit onder hen tot ontploffing te brengen - dan is dit een geval van zelfmoord, en wij zoeken onze toevlucht bij Allaah. Wie dus zelfmoord pleegt, zal voor eeuwig worden overgeleverd aan het Hellevuur, waar hij voor altijd blijft, zoals wordt aangegeven in de hadieth van de Profeet, salallaahoe 'alayhi wassalam. (Dus zijn (salallaahoe 'alayhi wassalam) uitspraak: "en wie zichzelf dood met een ijzeren wapen, dan zal de ijzeren wapen in zijn hand blijven, en zal hij zichzelf daarmee voor eeuwig continu blijven steken in zijn buik, voor altijd en altijd." [Overgeleverd door al-Bukhaari, nr. 5778 en Muslim, nr. 109, in het Boek van Imaan]

Omdat deze persoon zichzelf heeft gedood en de Islaam geen voordeel heeft gebracht. Als hij zichzelf dus ombrengt tezamen met tien of honderd of tweehonderd anderen, dan zal dit niet van nut zijn voor de islaam, aangezien de mensen de Islaam niet zullen accepteren, in tegenstelling tot het verhaal van de jongen (in de hadieth). Echter zal het de vijand waarschijnlijk alleen maar meer vastberadenheid geven, en zal deze daad kwaadwilligheid en bitterheid veroorzaken in zijn hart tot op de hoogte dat hij misschien zal proberen de moslims ernstige schade toe te brengen.

Dit is wat we zien van de daden van de Joden tegenover het volk van Palestina. Wanneer een van de Palestijnen zichzelf dus opblaast en zes of zeven mensen dood, dan nemen zij als vergelding zestig of meer. Dit levert de moslims dus geen enkel voordeel op.

Wat wij dus van mening zijn, is dat de mensen die deze zelfmoord (aanslagen) plegen, onrechtmatig zelfmoord hebben gepleegd, en dat dit de toegang tot het Hellevuur noodzakelijk maakt - wij zoeken onze toevlucht tot Allaah - en dat deze persoon geen Shahied (martelaar) is. Indien een persoon dit echter heeft gedaan op grond van een verkeerde interpretatie, denkende dat dit is toegestaan, dan hopen we dat hij wordt gered van de zonde.

Maar dat het martelaarschap voor hem geschreven staat, dan nee, aangezien hij niet het pad der martelaarschap heeft genomen. Maar wie ijtihaad verricht en daarbij de fout in gaat, dan zal hij een enkele beloning ontvangen (indien hij een persoon is die gekwalificeerd is om ijtihaad te verrichten)."


Bron: http://www.sincerehearts.nl/lessen/zelfmoordibnuthaymien.pdf

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos