De redenen dat de terroristen Moorden.

De Redenen dat de Terroristen (Chawaaridj) zijn gaan Moorden en…

Door Shaych Djamaal ibn Farayhaan al-Haarithie (hafidhehoellaah)

In de Naam van Allaah de Genadevolste de Barmhartigste

Alle lof is aan Allaah de Heer der Werelden, vrede en zegeningen zij met de meest edele der Boodschappers en Profeten, onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen.

En wat volgt:

De laatste tijd wordt er ongelofelijk veel gesproken over deze misdadige moordenaars, en de vragen (rond deze zaak) zijn erg veel.

Waarom zijn zij gaan moorden?

Wat willen zij eigenlijk bereiken?

Wat is de aanleiding tot het begaan van dit soort daden?

Wie is degene die hen ertoe beweegt of bewogen heeft?


Veel vragen rond verschillende schetsen, beelden en manieren! Hetgeen ik hierop kan zeggen is (terwijl de stof ter beschikking weinig is, alleen kan een beetje water op een verdorde grond toch van nut zijn en het kan zijn dat er vruchten afgeworpen worden met de wil van Allaah):

Nadat ik onderzoek heb gedaan in het Boek van Allaah en het overpeinst heb, en gezocht heb in de Soennah van Zijn Boodschapper (salallaahoe ‘alayhie was sallem), en de geschiedenis, gebeurtenissen en voorgevallen (van de moslims) heb gelezen en dit heb vergeleken met hetgeen er nu gebeurt, heb ik de hier volgende oorzaken geconcludeerd:

1. Onwetendheid over het Boek (Qor`aan) en de Soennah bij deze moordenaars.

2. Het niet terugkeren naar de opvoedende geleerden, degenen die het Boek en de Soennah volgens het begrip van de metgezellen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe ‘alayhie was sallem) door en door kennen. Ik zeg niet dat zij niet terugkeren naar de verkondigers (Doe’aat) -de activisten onder hen-, degenen die de hoofdoorzaak zijn voor de misleiding van deze jongeren.

3. Dat zij niet bezig zijn (geweest) met het zoeken naar Islaamitische kennis wat ontleend wordt uit het Boek en de Soennah, en (vergaard wordt) door het zitten in gezelschap van de geleerden en door voordringen in het zitten op de knieën bij de lessen van de geleerden.

4. Het volgen van de begeerten betreffende het begrijpen van het argumentatiemateriaal vanuit de Qor`aan en de Soennah, door het dusdanig te gebruiken dat het in overeenstemming is (geïnterpreteerd wordt) met hun eigen meningen.

5. Dat zij al sinds 15 jaar en langer beïnvloed zijn door een aantal revolutionaire verkondigers (Doe’aat). Zelfs nu nog, terwijl er een specifiek aangewezen aantal onder hen gestopt zijn met het geven van revolutionaire preken en opruiende lezingen, waarmee zij (voorheen) de jeugd ophitsten en hun harten tegen de regeringsleider opzetten en de geleerden schandaliseerden. En dit had uiteindelijk als gevolg dat de geleerden voor hypocriet en huichelachtig werden uitgemaakt betreffende het geloof van Allaah. Het vervelende is echter dat er nog steeds een aantal jongeren beïnvloed zijn gebleven en hier dus nog last van hebben.

6. Het grootse aantal Fataawa die door een aantal van hen (Doe’aat) zijn gegeven en waardoor zij onschuldigen, schuldlozen en overgevenden (moslim) zielen zijn gaan vermoorden.

7. De invloed op hen van de ‘Ichwaan al-Moeslimien’ sekte en de uitspraken van haar boegbeelden zoals: Hassan al-Banna, Sayyid Qoetb, ‘Abdoellaah ‘Azzaam en vele anderen.

8. De invloed door de oorlog in Afghanistan, waar de school voor ongelovig verklaring (Takfier) van de regeerders van de Islaamitische landen aanwezig was (is). Wat zij daar begrepen hebben is dat de Djihaad inhoudt: het vermoorden en angst aanjagen van de moslims -degenen die zij in hun veronderstellingen ongelovigen noemen-.

9. De schandalisering van de (grote) geleerden en de Selefie-verkondigers, totdat zij er op een gegeven moment in slaagden om een dam en een compacte afscherming te bouwen tussen deze oprechten en de jeugd waardoor zij (de jeugd) met geen woord meer naar hen luisterden of enig advies van hen accepteerden.

10. De instructie van deze jeugd en hun gelijken tot het lezen van boeken diehun ideeën vertroebelen, twijfelachtige boeken die de geloofsovertuiging verpesten. En dit allemaal op advies van de verkondigers van valsheid om deze boeken zoals: ‘De boeken van al-Ichwaan al-Moeslimien (sekte) in al zijn manifestaties’ te lezen!

11. Het niet lezen van de boeken over de Soennah (‘Aqiedah) wat de (juiste) geloofsovertuiging in de harten van de jeugd doet verankeren. En de onderrichting van hen op de Soennah van de Uitverkorene (Boodschapper Mohammed) (salallaahoe ‘alayhie was sallem) over (het principe) ‘Het gehoorzamen van de leider zonder ongehoorzaam te zijn aan Allaah’!

Dit was een samenvatting, maar als ik echt alle argumentatie voor elk punt had vermeld dan was het (zeer zeker) een veel langer artikel geworden en was de bedoeling ervan uit zijn verband getrokken. Maar een goed nadenkend persoon heeft slechts een aanwijzing nodig om te begrijpen wat de bedoeling is. En de beste woorden zijn het die kort maar krachtig zijn.

Moge Allaah’s Vrede en Zegeningen met onze Profeet Mohammed zijn, zijn familie en al zijn metgezellen…


bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos