De Betekenis van Terrorisme en Extremisme.

As-Shaych al-‘Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Aboellaah Ibn Baaz rahiemehoellaah.

Vraag:

“We horen vaak over bepaalde termen zoals ‘Terrorisme’ en ‘Extremisme’ en iedereen, maar dan ook iedereen spreekt hier (nu) over. Deswege; wat is de correcte criteria met betreffende dit, daarmee bedoelende; voor de betekenis van deze termen? Of op een andere manier uitgedrukt; wanneer wordt een persoon een terrorist of een extremist?”

Antwoord:

“Extremisme is het maken van concessies waarvoor er geen basis of waarheid is. Terrorisme is daarentegen het overschreiden (van de rechten) van mensen door hen onrechtmatig aan te vallen, of hen zonder bewijs (om deze daden te rechtvaardigen) te vermoorden, sterker nog; (deze daden zijn begaan) uit ontwetendheid en een gebrek aan inzicht; zij zijn de terroristen die mensen onrechtmatig doden, zonder enig bewijs vanuit de Sharie’ah (Islaamitische wetgeving). Aldus veranderen zij de (staat van) veiligheid van de mensen en veroorzaken zij problemen tussen hen en tussen hun landen, diegenen zijn de terroristen.

Wat degenen betreft die het goede gebieden en het slechte verbieden naar hun vermogen, dan is dat geen terrorisme... Wat degene betreft die dit niet kan (doen), hij zou dit verbaal (mondeling) moeten doen (zoals door te zeggen) “O dienaar van Allaah, vrees Allaah... Dit is niet toegestaan voor jou om te doen... Dit is verplicht voor jou om te doen.” (Dit behoort gedaan te worden) met deugdzame woorden, en op een goede manier zoals de Allerhoogste zegt:

“Nodig uit tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goed onderricht, en bediscusseer hen op de beste wijze.” [Soerah an-Nahl 6: Vers 125]

En Hij, de Allerhoogste zegt:

“En het was door de barmhartigheid van Allaah dat jij zachtmoedig jegens hen was. Maar als jij streng en hartvochtig was geweest dan hadden zij zich van jou afgesplitst.” [Soerah Aali-Imraan 3: Vers 159]

Als hij niet in staat is (dit te doen) dan behoort hij het kwade te haten in zijn hart, en behoort het te vermijden aanwezig te zijn op slechte plaatsen. Degenen die mensen aanvallen of vermoorden zonder enig bewijs uit de Sharie’ah; zij zijn de terroristen; degenen die corruptie verspreiden. Zij zijn degenen die afbreuk doen aan de veiligheid en de gemeenschappen corrupt maken.

Hoe dan ook, een persoon behoort dit slechte niet te veranderen met zijn hand, behalve als hij de machtiging heeft om dat te doen van de autoriteiten. Zo niet, dan moet hij de zaak onder (hun aandacht) brengen als hij iets bezwaarlijks ziet en hij niet de autoriteit heeft (om het te veranderen); dan hevelt hij de zaak over naar de autorititeiten. Desalniettemin, behoort hij hen te adviseren, naar Allaah oproepende, en door het aanmoedigen van de mensen om het goede te doen en hen te ontraden van het slechte... Moge Allaah ons succes schenken.”


Bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos