Betreffende Zelfmoordaanslagen

Door: Shaych Saalih al-Fauwzaan (hafidhahoellaah)

Vraag: “Zijn zelfmoordoperaties (aanslagen) toegestaan? En zijn er voorwaarden voor de acceptatie van deze handelingen?”

Antwoord:

(De Shaych zegt verbaast:) “La Hauwlaa wa laa Qoewata illa Billaah, waarom zelfmoord begaan terwijl Allaah (Djellah wa `Ala) zegt:

“En dood jullie zelf niet. Voorwaar, Allaah is (doorlopend) Barmhartig ten opzichte van jullie. Maar wie dit echter verricht vanuit misdaad en onrechtvaardigheid, Wij zullen hem in het Vuur werpen, en dat is gemakkelijk voor Allaah.” [Soerah an-Nisaa Ayaah 29-30]

Dus het is niet toegestaan voor een persoon om zichzelf te doden, eerder, moet hij zichzelf beschermen in de volle betekenis van het woord. En dit weerhoudt hem niet van het strijden op de weg van Allaah en het maken van Djihaad op de Weg van Allaah...

In de tijd van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) tijdens een aantal veldslagen, was er één van de moedige vechters aan het strijden op het Pad van Allaah. Dus de mensen die prezen hem aan en zeiden:

“Niemand heeft zo moedig gevochten zoals deze persoon.”

Hierop zei de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem):

“Hij is in het Vuur (van de Hel).”

(En dat was voordat hij stierf) En dus was deze zaak zwaar voor de metgezellen (te begrijpen). Hoe kan het zijn dat deze persoon die zo goed vecht en geen van de ongelovigen laat, behalve dat hij hem volgt en hem dood in de Hel zal komen?! Dus één van de mannen volgde deze man en hield hem in de gaten nadat hij gewond raakte. Hij zag aan het einde dat hij de handgreep van zijn zwaard op de grond plaatste, en de scherpe punt van het zwaard omhoog liet staan en vervolgens hief hij zijn lichaam hierop en vermoordde zichzelf.

Dus deze metgezel (keerde terug) en zei:

“De Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem( heeft de waarheid gesproken.”

Want, de Boodschapper spreekt nooit vanuit zijn lusten en begeerten. Dus waarom ging hij het Vuur in door deze handeling? Omdat hij zichzelf gedood had en niet geduldig was (met hetgeen hem overkomen was); dus het is niet toegestaan voor een persoon om zich zelf te doden of de levens van de moslims op het spel te zetten.”

En de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) werd samen met zijn metgezellen dertien jaar lang in Mekkah op de meest verschrikkelijke manier gefolterd. Toch heeft hij nooit iemand opgedragen om een van de ongelovigen (niet-moslims) die hen folterden te vermoorden, of hun bezittingen te verwoesten. Neen, want dit berokkent alleen maar meer schade voor de moslims dan dat het aan de ongelovigen berokkent!!!”

Bron:Al-Fatawa al-Mohime fie Tabsier al-Oemmah samengesteld door Djamaal Farayhaan al-Haarithie (Pagina 79) met voorwoord van Shaych ‘Oebayd al-Djaaberie hafidhehoellaah.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos