Is het plegen van Moordaanslagen een in vergetelheid geraakte Soennah?

Shaych al-Mohadith al-Albaanie

Vraag: “Er is een uitnodiger die een boek heeft geschreven waarin hij beweerd dat het plegen van moordaanslagen een in vergetelheid geraakte Soennah is. Hij argumenteert hiervoor met het verhaal van de liquidatie van K'ab ibn al-Ashraf[1] en de liquidatie van de jood die naar de schaamgedeelten van een moslimvrouw keek. Wat is uw mening hierover O edele Shaych?”

Antwoord: “Ik wenste dat de genoemde schrijver daadwerkelijk kennis had over de in de vergetelheid geraakte Soennah's en dat hij ons daadwerkelijk zou bijstaan in het laten herleven hiervan. Wat betreft degene die beweert dat het een in vergetelheid geraakte Soennah is en dat het zou moeten zijn dat het tot herleven gebracht wordt in onze tijd (zeg ik:)

Een van de zaken waar wij over klagen is: de onwetendheid over de Leiding van de Profeet -Allaah's Zegen en Vrede zij met hem-. Wij begrijpen wat er in het eerste authentiek verhaal gebeurt is van liquidatie[2]. En ik twijfel over de authenticiteit van het tweede verhaal[3]. Het is echter om het even of dit of dat verhaal klopt of niet, want het antwoord op de eerste vraag heeft ook betrekking op de tweede vraag.

Wat ik zeg is, dit soort liquidaties, die sommige mensen in hun gewoonte toestaan en het aanslagen noemen, waren - voor alles - niet iets wat in de tijd heeft plaatsgevonden toen de moslims zwak waren, in hun zwakke (Mekkaanse) periode en zij verschillende folteringen ondergingen en gemarteld werden door de godenaanbidders! Neen, dit heeft alleen plaatsgevonden toen het Islaamitische rijk zich gegrondvest had in de stad Medina al-Moenawarah waar de Boodschapper van Allaah -Allaah's Zegen en Vrede zij met hem- zich bevond. Dit is als eerste. Samengevat wil ik hiermee zeggen dat dit soort zaken (liquidaties etc) pas hebben plaatsgevonden in de periode van eenheid en kracht. En niet in de periode van verdeeldheid en zwakte!

Ten tweede: Dit was geen aangelegenheid wat een individueel even alleen in zijn emotionele gedrevenheid bewerkstelde! Want, zelfs al was het ‘een Islaamitische emotionele gedrevenheid’ dan was het nog niet met de juiste Islaamitische kennis onderbouwd. En dit omdat de uitvoering van deze liquidatie bewerksteld is in opdracht van de Islaamitische Leider en deze leider was de Boodschapper van Allaah -sallallaahoe alyhie was-sellem-.

En daarom zeggen wij tegen degene die deze moord ‘een in vergetelheid geraakte Soennah’ noemt, het volgende:

"Men moet gebruikmaking van de inachtneming van de wettelijk voorgeschreven (toegestane) middelen, waarnaar ik verwees in mijn voorgaande spreken, zoals: (het principe) Het Zuiveren en het Opvoeden. Laat de moslims maar een weg openen naar het stichten van een Islaamitisch land, ergens in de uitgestrekte wereld van Allaah. En de dag dat de moslims daar opstaan, en er een mannelijke moslim, die voldoet aan de voorwaarden om een leider van de moslims te worden, het leiderschap in handen neemt. Dan zal, als deze leider een dergelijke opdracht geeft, dit verplicht moeten worden uitgevoerd!

Maar dat iedereen maar even volgens zijn eigen mening handelt, zonder dat hij daar een opdracht voor heeft gekregen van degene waar het verplicht voor is om naar te luisteren (en te gehoorzamen), dan is dit totaal niet van de Soennah! Beter gezegd, dit is hetgeen valt onder de stelregel waar we het altijd over hebben, en deze stelregel is echt wijs en geweldig. Zij (stelregel) wordt benadrukt door de teleurstellende gebeurtenissen waarover wij altijd zoveel horen, deze stelregel luidt: Wie iets wil bereiken voordat de tijd daarvoor rijp is, zal verboden worden om het te bereiken!

Dit, omdat degene die een moordaanslag pleegt op een of ander persoon van de niet-moslims, zelfs al zou hij [nu] macht en land hebben, dan zal het uiteindelijke resultaat zijn dat de ongelovigen (niet-moslims) wraak zullen nemen. Want, zij zijn sterker als deze moslim en iedereen die met hem is. Dus zal het resultaat alleen maar zwakte boven op zwakte zijn voor de moslims. In tegenstelling tot de zojuist genoemde gebeurtenis, want daar was het resultaat ‘overwinning’ voor de moslims van! Er is dus een groot verschil tussen het resultaat na deze gebeurtenis en het resultaat na de andere gebeurtenis!

Bron: Cassetteband nr. 671 en hij staat ook in 'Fataawa Shaych al-Albaanie' samenstelling 'Okaashe 'Abdoel-Mannaan blz 254-255 zoals in Kayfe Noe'aalidj Waaqi'oenaa al-Aliem blz. 124.
Vertaling: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah
1Voetnoot vertaler: Samenvatting van het verhaal van de joodse K'ab ibn al-Ashraf. Deze persoon heeft nadat hij in Medienah een overeenkomst en verbond met de Profeet -Allaah's Zegen en Vrede zij met hem- had afgesloten zijn belofte verbroken en is gaan stoken tegen de Profeet -Allaah's Zegen en Vrede zij met hem-, hij verhaalde hier gedichten waarin hij huilend in spijtvol rouwde voor het overlijden van een aantal hoofden van de Moeshrikien van Qoraysh (Mekkah) die samen begraven waren in ‘de kuil’ na de veldslag bij ‘Badr’. Vervolgens is hij ook naar Mekkah gegaan om daar de Moeshrikien tegen de Profeet -Allaah's Zegen en Vrede zij met hem-op te stoken. En dit allemaal terwijl hij een afspraak en overeenkomst had met de Profeet -Allaah's Zegen en Vrede zij met hem-. Toen hij weer terugkeerde naar Al-Mediena spotte hij zo verschrikkelijk met de vrouwen van de moslims tot dat hij op een gegeven moment hij hen gewoon lastigviel. Hierop zij de Boodschapper van Allaah:
“Wie vergeldt het voor mij met Ibnoel-Ashraf?” Waarop Mohammed ibn Maslamah radieyyallaahoe ‘anhoe zei: “Ik O Boodschapper van Allaah, ik zal hem uitschakelen!” De Profeet -Allaah's Zegen en Vrede zij met hem- zei: “Oke doe het als je ertoe instaat bent!” (Overgeleverd door al-Boechaarie 2510, 3031, 3032 en Moslim 1801 op gezag van Djaabir ibn ‘Abdillaah. Dus toen de jood K’ab ibn al-Ashraf het toppunt van vijandigheid tegen de Profeet -Allaah's Zegen en Vrede zij met hem- en de moslims bereikte en openlijk zijn vijandschap toonde en de vijanden van de moslims probeerde op te steken, zat er niets anders op dan het Islaamitische staatje (Medina) te beschermen tegen deze openlijke vijand, door hem uit te schakelen. De liquidatie van K’ab ibn al-Ashraf echter gaat het verbod van de Profeet -Allaah's Zegen en Vrede zij met hem- op verraad niet tegen, omdat deze daad een weerhouding was van het verraad dat deze jood gepleegd had nadat hij zijn belofte, verbond en overeenkomst verbroken had. Allaah Ta’ala zegt: “En als je verraad vreest van een volk, hef het verbond (om niet te strijden) dan met wederzijdse duidelijkheid op (i.e. vertel het hen rechtstreeks). Voorwaar Allaah Houdt niet van de verraders!” [al-Anfaal Vers 58] Iemaam as-S’adie rahiemehoellaah zegt aan het einde van dit Vers in zijn Tafsier:
“Het Vers duidt erop dat, als er door hen (de bondgenoot) duidelijk verraad gepleegd wordt dat men dan geen wederzijdse duidelijkheid hoeft te geven, want er wordt dan geen verraad gevreesd. Neen, want hun verraad is dan al klaarblijkelijk... En het Vers duidt er ook op dat, als er geen aanwijzing is voor verraad van hun kant. Dan is het niet toegestaan om het verbond (vroegtijdig) te verbreken. Neen, hier moet het verbond nageleefd worden, tot en met het einde van de periode waarvoor er een overeenkomst is getekend tussen beide partijen!”
2 Voetnoot vertaler: De bedoeling is de liquidatie van de zojuist vermelde jood K'ab ibn al-Ashraf
3 Voetnoot vertaler: De bedoeling is de liquidatie van de jood die de schaamgedeelte van een moslimvrouw had gezien.
Dit, omdat degene die een moordaanslag pleegt op een of ander persoon van de niet-moslims, zelfs al zou hij [nu] macht en land hebben, dan zal het uiteindelijke resultaat zijn dat de ongelovigen (niet-moslims) wraak zullen nemen. Want, zij zijn sterker als deze moslim en iedereen die met hem is. Dus zal het resultaat alleen maar zwakte boven op zwakte zijn voor de moslims. In tegenstelling tot de zojuist genoemde gebeurtenis, want daar was het resultaat ‘overwinning’ voor de moslims van! Er is dus een groot verschil tussen het resultaat na deze gebeurtenis en het resultaat na de andere gebeurtenis!!!

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos