Het verbod op het doden van onschuldigen.

Het is verboden om onschuldigen te vermoorden in de Islaam.

Moeftie van Saoedi-Arabië Shaych 'Abdoel-Aziez Alesh-Shaych.


Nadat de Shaych gevraagd werd of het is toegestaan om moslims waarvan zij -de Chawaaridj (rebellen, terroristen)- beweren dat ze ongelovig zijn omdat ze totale vriendschap tonen tegenover de landen van het westen zei hij:

"Broeders! Dit is iets van fietnah en rampspoed. Want, voorwaar zij -
de Chawaaridj- hebben deze zaken tot leven gebracht. De oorsprong hiervan ligt hem in het feit dat een aantal moslims onwetend zijn over veel zaken, waardoor zij de Islaam anders begrijpen dan dat het in werkelijkheid is.

En anders begrijpen dan volgens zijn juiste begrip. Hierdoor kan het zijn dat men van een gedachtegang overtuigt raakt terwijl men niet de resultaten van dit soort handelingen (gedachtegangen) overweegt. Resulteren deze begrippen op het goede of het valse? De Islaam is niet gekomen met het begaan van moordaanslagen of het om leven brengen van mensen, maar de Islaam is gekomen om de mensen uit te nodigen naar Allaah, de Waarheid te verduidelijken en de mensen te waarschuwen (tegen het begaan van zonden en ongeloof). Het begaan van dit soort praktijken, waarmee ik bedoel: 'De overtuiging dat dit een Kaafir (ongelovige) is en het daarom een verplichting voor mij is om hem te vermoorden.' Dit zet geen zoden aan de dijk en is (absoluut) onnuttig! Dit soort zaken worden alleen uitgevoerd door mensen die weinig kennis en inzicht hebben en een zwak begrip hebben over het geloof van Allaah. Deze voorgaande zaken zijn de aanleiding tot hun onmacht in het uitnodigen naar Allaah Ta'ala waarop zij deze middelen gebruiken om hun zaken en handelingen in werk te stellen.

Terwijl deze zaken inwerkelijkheid doelstellingen van anderen verwezenlijken en dienstverlenen aan anderen. Zijzelf hebben hier geen enkel baat bij! Het bewerkstellen van deze zaken, en de overtuiging van dat dit een Kaafir is en dat het daarom een verplichting is om hem te vermoorden, heeft niets met de uitnodiging naar Allaah te maken noch is dit van de Waarheid! De Boodschapper Sallallaahoe ´alayhie was-sellem en zijn metgezellen Radieyallaahoe ´anhoe, de meest gehoorzame mensen aan Allaah hebben nooit dit soort gedragingen vertoond, noch zijn zij ooit naar dit soort zaken uitgeweken of hebben zij dit soort plannen gesmeden. De Profeet Sallallaahoe ´alayhie was-sellem heeft dit nooit gedaan. Wat hij bewerkstelt heeft is de liquidatie van een aantal joden die in het openbaar Allaah en Zijn Boodschapper uitscholden en de Islaam vijandig waren.Hij heeft echter nooit troepen (van zijn metgezellen) verzameld om hiermee (onschuldige) mensen te vermoorden, te patrouilleren en wraak te nemen door hier en daar te vermoorden. Dit zijn allemaal zaken die niets met de Islaam te maken hebben. Degene die dit soort zaken begaan doen dit echter alleen maar om de naam van de Islaam in een kwaad daglicht te zetten en de mensen een idee te geven van dat moslims moordenaars zijn en dat zij criminelen en terroristen zijn. Met dit soort zaken bereik je niets goeds. Voorwaar, deze zaken zijn misleidend en hebben geen verband met de Islaam. De Islaam gebiedt uitnodiging naar Allaah met wijsheid, vermaning, verduidelijking van de Waarheid en uiteenzetting van de Leiding…[Einde Citaat]

Bron: blz 85 van al-Fatawa al-Moehime fie Tabsier al-Oemmah en zie blz. 45-46 van de Nederlandse versie van het commentaar op de 3 Fundamenten.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos