Betreffende Djamaa`at al-Djihaad

Shaych ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz

De Shaych werd gevraagd: Is het toegestaan om met hen samen te werken?

Antwoord: Zij zijn niet om mee samen te werken, noch om salaam aan te geven. Liever zullen wij hen boycotten, en de mensen zouden gewaarschuwd moeten worden voor hun kwaad sinds zij fitnah (beproeving) zijn en schadelijk voor de moslims, en zij zijn de broeders van Shaythaan (Duivel)!

Bron: een opgenomen cassette (nr. 11), opgenomen in de maand van Dhoel-Hidjah 1408 NH (1987 NC) op`at-tawiyyatoel-Islaamiyyah

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos