Discussie tussen Sheikhul Allamaah Albani & een Djihaadie.

Djihadi: We twijfelen er niet aan dat u één van de eerste geleerden bent die oproept om terug te keren naar het begrip van de salaf. Er is geen twijfel dat er meningsverschillen zijn onder de volgelingen van manhadj van de salaf us saleh over de zaak van djihaad. Als het gaat om djihaad roepen wij op om te vechten voor de djihaad onder twee voorwaarden:

De eerste is dat de intentie moet zijn zuiver voor de Wil van Allah. En de tweede dat het onder de vlag van Islam moet gebeuren.

Hoe dan ook, horen wij van islamitische jeugd dat er nog meer voorwaarden zijn die door u zijn genoemd, welke wij nog nooit gehoord hebben in een hadith, zoals islamitische kennis (opvoeding en zuivering- tasfiyah wa tarbiyah) en het hebben van een khaleef of islamitische staat.

Deze voorwaarden horen wij vaak van de broeders die op de manhadj zitten insha Allah.

Mijn vraag is: zijn er voor deze voorwaarden bewijs vanuit de soennah? Of zijn ze slechts itjihaad gezien de huidige situatie en/of omstandigheden? Maar als eerste, roept u echt op tot deze voorwaarden?

Sheich al Albanee: Ten eerste, wij hebben toegestemd in deze discussie om zo uw da3wah te achterhalen.

Djihadi: Daarover heb ik u verteld.

De scheich: Leg dan uw da3wah uit. Uw vragen zijn nu voorbarig, ik wil eerst uw da3wah begrijpen.

Djihadi: Mijn da3wah is duidelijk, om djihad uit te voeren onder de voorwaarden die ik eerder opnoemde. Intentie omdat de Profeet sallallahoe aleihi wassallam heeft gezegd:
"Wie vecht om het Woord van Allah het hoogste Woord te laten zijn is fi sabillillah.'


Onder de vlag van Islam omdat de Profeet sallallahoe aleihi wassallam heeft gezegd:
"Wie vecht omwille van 3asabiyah terwijl hij een groep verdedigd of een groep bijstaat die vecht, hij stierf een dood van djahiliyyah."

Albani: Ok, heb je een amir nodig voor djihad?

Djihadi:
Nee

Albani: Het moet dus in een grote ongeorganiseerde puinhoop (arabisch: fawda)

Djihadi: Nee..maar...

Albani: Ook, jouw eerste voorwaarde was zuivere intentie. Deze voorwaarde is voor elke daad van aanbidding dus daar zijn we klaar mee. Maar de tweede, onder de vlag van Islam. Zie jij djihad voor je zonder amir? Hoe kunnen we een vlag hebben zonder een leider voor die vlag?

Djihadi: We kunnen deze djihaad doen als volgt. Als een moslim gaat naar een vijandige ongelovige leider en hem doodt.

Albani: Maar we hebben het nu over djihaad in een groep. Is djihaad onder één vlag djihaad van één persoon of van meerdere? En, een groep moslims dat vertrekt voor djihaad, hebben zij geen leider nodig om ze te leiden?

Djihadi: Ja, ja natuurlijk. Een groep dat vertrekt of reist voor djihaad heeft een leider nodig. En als een groep moslims van meer dan drie vertrekt voor djihaad hebben zij een leider nodig.

Albani: Waarom benoem je dit dan niet als derde voorwaarde?

Djihadi: Nou, ok. We stellen dit dan als derde voorwaarde.

Albani: Ok, dan nu. De fard ayn hebben we hier een groep voor nodig of kan dit ook door individuelen gedaan worden?

Djihadi: beiden.

Albani: Dit is niet een antwoord.

Djihadi: Waarom is dat?

Albani: We zeggen dat je djihaad hebt in twee soorten. Fard kifayah, dit kan gedaan worden door een kleine groep moslims of zelfs door individuen zonder dat de rest van de moslims hierover ondervraagd zullen worden. Fard ayn moeten ALLE moslims doen op een specifiek gebied. Voor deze soort djihaad, hebben we daar geen leider voor nodig?

Djihadi: Ja, we hebben een amir nodig voor deze groep, of ze wel of niet vechten.

Albani: Goed, goed. We zeggen amir in de betekenis van khaleef van de moslims.

Djihadi: Nee, geen khaleef.

Albani: Waarom niet? IS het gevaarlijk om het woord khaleef te gebruiken?

Djihadi: Ja natuurlijk, dit betekent dat we het fruit willen oogsten voordat we de bomen geplant hebben.

Albani: Prima. Roepen we dan eerst op voor djihaad of eerst voor de leider?

Djihadi: Nou, beiden tegelijk.

Albani: Laa hawla wa la quwatta illah billah. We hebben net besloten dat we eerst een leider nodig hebben voor djihaad al ayn voordat we aan de djihaad beginnen. De volgende vraag is roepen we eerst voor de amir of eerst voor de djihaad? Deze groep, alle soorten groepen hebben eerst een amir nodig. Om deze soort djihaad te plegen hebben we eerst een leider nodig, de leider zal roepen voor de mujahideen en sommigen hierheen sturen en anderen daarheen.

Djihadi: Ok, wat nou als een groep moslims in de Qoeraan leest over de djihaad en djihaad willen plegen. Ze komen bij elkaar en wijzen iemand aan als leider?

Albani: Yaa aghie, wat jij beschrijf is een geval van jihad kifayah. Voor jihad kifayah is het ok als een kleine groep moslims bij elkaar komt en djihaad pleegt. Voor fard ayn hebben we de hele groep moslims nodig. Hoe kunnen we nou de hele groep moslims aanspreken als we niet een gezamelijke leider hebben? Zo'n soort leider, daarvoor zie ik de mujahideen niet roepen. Waarom roept u niet op voor deze leider?

Djihadi: Ok, laten wij dan voor deze amir oproepen.

Albani: Ok, was zijn de eigenschappen van deze amir volgens u?

Djihadi: (noemt wat eigenschappen op)

Albani: En u ziet een amir in deze eigenschappen?

Djihadi: Ja, velen.

Albani: Waar?

Djihadi: Overal

Albani: We zeiden dat we een amir nodig hadden voor de gehele groep, ja3nie ALLE moslims. Hoe kunnen we meer dan één leider hebben?

Djihadi: ... (discussiert wat)

Albani: Weet je wat de hadith van hudhayfa bin al-Yaman (fa in lam yakun lahom jama3a wa la imam) hierover zegt? Leidt dit tot de conclusie dat er een khalifa nodig is of iets anders?

(hadith uit boecharie #3338 zegt:
Toen de mensen de Profeet sallallahoe aleihi wassallam vroegen over het goede, vroeg ik over het slechte, in angst dat het mij zou overkomen. Dus ik vroeg: Oh, Profeet van Allah, we waren in djahiliyyah toen Allah dit goede naar ons toe bracht, zal er iets slechts komen hierna? De profeet antwoorde: ja, dat zal komen. Ik zei: zal er daarna weer goeds komen? Hij zei: Ja, maar het zal enige onzuiverheden hebben. Ik vroeg: wat zijn deze onzuiverheden? Hij zei: mensen zullen leiden zonder mijn leiding. Je zal er van af weten maar het ontkennen. Ik vroeg: is er goeds na dit slechte? Hij antwoordde: Ja er zullen mensen zijn die uitnodigen naar de Poorten van de Hel, een ieder die naar hen luistert zal in het Vuur geworpen worden. Dus ik zei: Oh Profeet, beschrijf ze voor ons. Hij zei: Ze zijn van ons en spreken onze taal. Ik vroeg: wat moet ik doen als ik dit mee maak? Hij zei: blijf bij de groep moslims en hun leider. Ik vroeg: Wat als ze geen leider hebben? Waarop hij zei: Als zij geen leider of imam hebben, verlaat dan al deze groepen zelfs als je je vast moet bijten in een boom totdat je sterft.)

Djihadi: Wat heeft deze hadith te maken met onze discussie?

Albani: Vroeg Hudhayfa niet aan de Profeet wat hij moest doen als er uitnodigers waren naar het Hellevuur? De Profeet zei dat hij
bij de imam van de jama3a moest blijven. En als er geen imam was dat hij alle groepen moest laten.
Zijn deze voorwaarden vandaag de dag van toepassing? Hebben we dan geen mensen die beweren moslim te zijn maar toch uitnodigen naar het Vuur? Is er geen khilifa momenteel?

Djihadi: Ik bespreek liever andere ahaadith zoals
"er is nog een groep moslims die vechten voor het recht. het maakt hen niet uit wie hen verlaat of niet met hen eens is."

Albani: Wat heeft dit te maken met onze discussie? We zijn het er niet oneens over de djihaad. We zijn het erover eens dat het een verplichting is vandaag de dag. Waar we het niet over eens zijn is of er een khalifah nodig is of niet. Wat jij opnoemt brengt niets extras in onze discussie. We zijn het erover eens dat djihaad verplicht is. Begrijp je? Waar we het nu niet over eens zijn is of we eerst een khalifah nodig hebben om deze djihaad te beginnen.

Djihadi:OK

Albani: Is je niet opgevallen dat hudhayfa door de Profeet werd geadviseerd om bij de imam van de groep te blijven. Alle voorwaarden in deze hadith zijn vandaag geldig.

Djihadi: Klopt.

Albani: En de Profeet zei dat als er geen leider was, dat hij alle groepen moest laten. Dus wat doen wij nu?

Djihadi: We proberen een groep moslims te vinden en een leider ervoor te zoeken.

Albani: En daarnaar roepen wij! Jihad is verplicht maar nu is niet de tijd daarvoor. We hebben eerst de imam nodig en de Profeet zei dat je de djama3ah moest volgen en bij ze moest blijven.

Djihadi: Hoe weten we dat we niet djihaad kunnen uitvoeren totdat we deze khalifah hebben die noodzakelijk is?

Albani: De hadith zegt dat als de moslims geen leider hebben dat ze dan alle groeperingen moeten verlaten. En we hebben al gezegd dat de djihad van fard al ayn gedaan moet worden door de hele groep moslims onder leiding van de amir. Als de moslims geen leider hebben, blijf dan weg van ALLE groepen. Hoe kunnen ze nou djihaad als groep doen terwijl ze weg moeten blijven van alle groeperingen? Je spreekt nu tegen waar we het al over eens waren, islamitisch gezien hebben we alleen één vlag, één leider en één groep. En we hebben deze groep nodig om fard al ayn te verrichten.

Djihadi: ...

Albani: Wat ik u nu wil bewijzen is dat de amir die we nodig hebben voor deze fard ayn een khalifa moet zijn, en niet gewoon een amir. Het bewijs hiervoor is weer de hadith van Hudhayfah. Zoals je weet is soms het bewijs duidelijk en soms niet (qat3i al-dilalah, or thahiri al-dilalah). Laten we het voorbeeld nemen van een sheich die de richtlijnen van deze hadith uit wil leggen aan zijn student. De student vraagt wat te doen om het slechte te voorkomen, de sheich zegt blijf bij de imam van de moslims. De student antwoordt dat de moslims geen khalifa hebben, dus de sheich adviseert hem om weg te blijven van alle groepen. De student is gehoorzaam aan de sheich en de sheich volgt zijn Profeet. Wat zou deze student doen? Hij zou zijn leven verder leiden en naar een vallei gaan om over zijn schapen te hoeden of wat dan ook, Allah aanbiddend. Waar is de djihaad? Als het wadjib was voor deze moslim om te vechten dan zou de sheich hem vertellen om te vechten en niet weg te blijven van elke groep. Is er djihaad hier? Zolang er geen imam is, is er geen djihaad. Dit bewijs is Qat3i al-Dilalah. Djihaad moet worden gedaan onder supervisie van een imam of khaleef. Laat me je iets vertellen waarover de studenten van kennis zich zorgen maken, er zijn vele groepen die vechten zoals de afghanen of die in Syrie meer dan tien jaar geleden. Deze mensen, als ze willen vechten moeten ze onder de leiderschap staan van één leider. Dat betekent niet dat Syriers in Afghanistan vechten of afghanen in Syrie. Het betekent dat beide groepen onder leiding moeten staan van dezelfde imam een één khalifaat. Als er niet één imam is en niet één groep (niet in de betekenis van twee groepen die vechten maar één groep onder leiding van één amir, en dan kan het zijn dat er meerdere groepen vechten op meerdere plekken in de islamitische wereld) dan vechten beide groepen afzonderlijk.

Om deze fard 3ayn djihaad te doen, de wadjib van alle moslims, heeft de gemeenschap een khalifa nodig. Om dit op te zetten moeten we beginnen met onderwijs en zuivering (tasfiyyah wa tarbiyah). We kunnen niet gelijk met djihaad beginnen.

U zegt dat er vele groepen zijn voor djihaad, echter deze groepen zijn het niet onderling eens en zoals Allah zegt in de Qoeraan
"wa la tanaza3o fa tafshalu wa thahaba ree7okum".
We zijn vandaag met velen zoals het vloeien van een rivier, wat u wilt doen is deze ghutha groepen legitiem maken.

Djihadi: Ok, maar hoe leiden onderwijs en zuivering naar het stichten van een khalifaat?

Albani: Geschiedenis herhaalt zichzelf. Iedereen beweert dat de Profeet hun voorbeeld is. Onze Profeet sallallahoe aleihi wassallam gebruikte de eerste helft van zijn boodschap om da3wah te verrichten, hij begon daarmee en niet met de djihaad. De Profeet voedde eerst zijn metgezellen op met Islamitisch onderwijs, zoals dat zij de waarheid moesten spreken en hier niets bang voor moesten zijn. Hij leerde hen ook islamitische leringen. We weten dat Islam vandaag niet is zoals toen Allah openbaarde:
"vandaag heb Ik jullie geloof voor jullie vervolmaakt"
vele dingen zijn toegevoegd aan de Islam. Ben je het daarmee eens?

Djihadi: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Maar er zijn vele bewijzen in de Qoeraan dat de djihaad een belangrijke verplichting is.

Albani: Dat is ook niet iets dat ik ontken, maar ya aghi de vraag is "waar beginnen we"? Mijn da3wah is: om djihaad uit te voeren hebben we een amir nodig, en om deze amir te krijgen hebben we tasfiyah wa tarbiyah nodig. Denk hier zelf over na, als we de hadith van Hudhayfa in acht nemen, wat hebben we eerst nodig djihaad of amir?

Djihadi: Heeft iemand voor u ook opgeroepen tot tasfiyah wa tarbiyah?

Albani: Moge Allah u genadig zijn. Wanneer hadden de moslims geen gezamelijke khalifa?

Djihadi: In de tijd van Ali en Mu3awiyah?

Albani: Bedoel je dat je twijfelt of Ali gelijk had en Mu3awiyah ongelijk?

Djihadi: Nee...maar...

Albani: Geen gemaar, hoeveel khalifa waren er nou?

(na enige discussie)

Djihadi: Ok, één.

Een luisteraar: Om eerlijk te zijn sheich, leidt deze discussie nergens heen. Als iemand de intentie niet heeft en zijn gedachten niet zuivert zal hij nooit begrijpen.

Albani: Dit is zeker een goed advies. We leven in tijden waarin een fatale eigenschap zich verspreidt heeft, dat mensen hun eigen mening lief hebben. Vandaag is iedereen die een beetje Qoeraan leest of een paar a7kam of ahaadith leert, denkende dat hij iets van 3ilm heeft ook al kan hij de ahaadith niet lezen zonder fouten en dan wil hij alles bediscussieren dat hij ziet.

Djihadi: --probeert te storen--

Albani: De tijd om te discussieren is over. Ik zal het advies van de broeder aannemen. Mijn advies aan de studenten van kennis is om niet te preken over onderwerpen waardoor ze in dwaling kunnen komen (dalal). Hij moet eerst de mensen van kennis raadplegen voordat hij zijn conclusies trekt. Het is één van de rampen van de islamitische jeugd van vandaag om snel meningen aan te nemen zonder te kijken naar de meningen van de salaf en khalaf met betrekking tot deze onderwerpen. Ik adviseer de moslims om dit te onderzoeken en zeker in de gevallen die de gehele groep betrekken net zoals de djihaad. Djihaad is zonder twijfel de trots van Islam en behoort tot de basis van Islam (arkan) en de versen en ahaadith hierover zijn bij iedereen bekend insha Allah. Maar deze djihaad heeft zijn voorwaarden en voorbereidingen. Van de basis voorwaarden is dat de groep moet overeenkomen om terug te keren naar Qoeraan en Soennah in hun wetten (a7kam). Dit heeft veel tijd nodig in onderwijs en zuivering en van de geleerden en degenen die preken, zoals de Profeet zijn metgezellen onderwees. We zien dat de mujahids oproepen voor wie dan ook van de moslims om mee te doen met het gevecht. En als ze dan daadwerkelijk vertrekken om te vechten vinden ze meningsverschillen onderling over zaken als hun dien en de basis van Islam. Hoe kunnen deze mensen zich voorbereiden op djihaad als ze nog niet begrijpen wat hen verplicht is qua aqeedah???? Dit, mijn broeder, leert ons dat djihaad niet iets is om over te discussieren, maar we moeten zijn voorbereidingen bediscussieren. De eerste voorbereiding is dat we samenkomen voor Allah, de khalifa. Want als de amirs vandaag bestaan en het verbond waar ik het over heb (duidelijk begrip van Islam) niet tussen hen bestaat dan zullen zij zich tegen elkaar keren en onderling vechten. Ze moeten allen van één methodologie zijn en één begrip. Daarom adviseer ik elke moslim om te werken volgens de hadith van Ibn al-yaman, verlaat alle groepen en blijf alleen. Dit betekent niet dat je geisoleerd moet leven, nee het betekent dat je niet bij één of andere groep terecht moet komen. Je kunt jezelf en alle moslims goed doen met jouw kennis. Dit is een herinnering, en een herinnering is goed voor de gelovigen.

bron: www.selefieforum.nl

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos