Shaych Al-Othaimien

Shaych Al-Othaimien rahimahullah zegt in zijn boek Kitaab Al-Ilm:

Er is gen twijfel over dat taleboel-ilm (het zoeken naar kennis) het beste werk is! Het is zelfs zo dat het zoeken naar kennis van de djihaad (strijden) op Allaahs Weg is. Vooral in deze tijd nu:

- Al-Bid’ah (weer) de kop op steekt in de Islaamitische gemeenschap, zich vermenigvuldigd en drastisch verspreid.
- Al-Djahel (onwetendheid) volop om zich heen grijpt, doordat vele fatwa geven zonder kennis.
- Al-Djadel (redtwist, woordenstrijd, dispuut enz.) tussen vele mensen afspeelt (terwijl de onderwerpen van Al-Djadel vaak het duidelijk zijn voor Ahloel-Ilm mensen van de kennis, de geleerden)

Er is overgeleverd door Hilaal ibn Chabbaab dat hij tegen Sa’ied Ibn Djoebair zei: Jaa, Abaa Abdillaah! Wat is het teken van de ondergang van de mensen? Hierop antwoordde Sa’ied: Dat hun Oelema (geleerden) uitsterven! (Overgeleverd in Soennah Ad-Daaremie nr. 324)

Het voor ons allen heel essentieel is dat we de rechte weg van de Islaam volgen door vast te houden aan de Qor’aan en de Soennah volgens het begrip van de Selefoes-Saalih en alle uitspraken en ideeën van de mensen afwegen en met al onze problemen naar de geleerden (van Ahloes-Soennah) gaan, omdat zij meer ervaring hebben op religieus gebied, waardoor zijn ons dus kunnen behouden voor een hoop mislukkingen afknappers. Dit is de reden dat Allah de Meest Verhevene ons opdraagt om naar Alhoeld-Dhirk (de geleerden) toe te gaan als we niet meer weten.

Bewijs is de uitspraak van Allah de Meest Verhevene:

Vraag Ahloed-Dhiker (de bezitters van kennis) indien jullie het niet weten.

Allaah Tabaraka wa Ta`ala zegt: “Voorwaar, van onder Zijn dienaren zijn degenen die Allaah het meest vrezen; de geleerden!”

bron: het boek al-ibaanah van broeder brinkman

Source: http://www.themadkhalis.com/md/articl...

Further Reading:
http://www.takfiris.com/

http://www.salafipublications.com/sps...

http://www.salafipublications.com/sps...

http://www.salafipublications.com/sps...

http://www.salafipublications.com/sps...

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos