Het bekritiseren van de gezaghebbers vanaf de preekstoelenVraagsteller: Nobele Shaykh, behoort het bekritiseren van de gezaghebbers op de preekstoelen en het roddelen over hen tot de methodologie van de Selef?

En wat is de methodologie van de Selef betreffende het adviseren van de gezaghebbers en hoe dient men dit te doen? Moge Allaah u belonen.

Shaykh: Dit is niet van de methodologie van de Selef om de gezaghebbers te belasteren door hun gebreken op te noemen op de preekstoelen.

Want dit leidt tot staatsgrepen en zorgt ervoor dat er niet geluisterd en gehoorzaamd wordt in het goede. En dat men zich bezighoudt met datgene wat hen schaadt en niet van nut is.

Maar de weg die door de Selef gevolgd werd, is het adviseren van de heerser in het geheim en het schrijven naar hem of het contacteren van de geleerden die hem benaderen, opdat hij geleid wordt naar het goede.

En het verwerpen van het slechte dient te gebeuren zonder dat men de dader opnoemt: men verwerpt ontucht, men verwerpt alcohol en men verwerpt woekerrente zonder te vermelden wie deze daden verricht heeft.

Het is voldoende dat de zonden worden afgekeurd en dat ervoor gewaarschuwd wordt zonder te zeggen ‘zus en zo heeft dit gedaan’’

Of het nu de heerser of een ander is.

En toen het onheil plaatsvond in de tijd van ‘Oethmaan (Ibn Affaan), zeiden sommige mensen tegen Oesaamah ibn Zayd’’ Ga je niet met ‘Oethmaan praten?’’ waarop Oesaamah zei: ‘’Voorwaar, denken jullie dat ik niet met hem praat, behalve als ik het jullie laat weten?

Voorwaar, ik praat met hem in het geheim zonder een deur te openen waarvan ik niet wens om de eerste te zijn die deze opent.'

En toen men de deur van het kwaad opende in de tijd van ‘Oethmaan en (khalief ‘Oethmaan) openlijk verwierpen (kritiek leverden), zorgde dit voor een groot onheil, moord en verderf waarvan de mensen tot aan de dag van vandaag de gevolgen moeten ondervinden.

Totdat de onenigheid plaatsvond tussen’Alie en Moe’aawiyah, ‘Oethmaan en ‘Alie als gevolg hiervan vermoord werden en een groot aantal van de Metgezellen gedood werd

Als gevolg van het openlijk verwerpen en het publiekelijk maken van de gebreken, totdat de mensen een hekel kregen aan hun gezaghebber en hem vermoordden.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos