Het ongelovig verklaren van de geleerden!

Moge Allah goed voor u zijn, een vragensteller uit Frankrijk zegt:

er is hier een man op het internet die Shaykh Bin Baaz en Shaykh al-Albani en Shaykh ibn al-Oethaymien - moge Allah de Verhevene hen genadig zijn - ongelovig verklaart. En deze man verklaart sommige regeringsleiders van de Islamitische en Arabische landen tot ongelovigen.

Is het toegestaan, dat wij smeekbeden verrichten tegen hem? Want veel van de onwetenden volgen hem, en zij verspreiden zijn woorden en zij nodigen het gewone volk van de moslims uit naar hem.

Zie het antwoord van - Shaykh Zaid al-Madkhalie.

Het ongelovig verklaren van de geleerden!
Shaykh al-‘Allaamah Zaid Ibn Haadi al-MadkhalieMoge Allah goed voor u zijn, een vragensteller uit Frankrijk zegt:

Er is hier een man op het internet die Shaykh Bin Baaz en Shaykh al-Albani en Shaykh ibn al-Oethaymien - moge Allah de Verhevene hen genadig zijn - ongelovig verklaart. En deze man verklaart sommige regeringsleiders van de Islamitische en Arabische landen tot ongelovigen.

Is het toegestaan, dat wij smeekbeden verrichten tegen hem? Want veel van de onwetenden volgen hem, en zij verspreiden zijn woorden en zij nodigen het gewone volk van de moslims uit naar hem.

Shaykh: Als dit de toestand is van deze man, dan is deze man een Takfierie. Hij is grootgebracht met at-Takfier en hij is overtuigd van at-Takfier (het ongelovig verklaren van anderen).

En de Profeet (sallallahu aleihi wa sallam) heeft gezegd:
Wie tegen zijn broeder zegt: “O ongelovige.” Dan is dit van toepassing op één van hen.

En zij (die geleerden) die hij ongelovig verklaart, de gehele wereld getuigt voor hen, dat zij van de mensen van geloof zijn en Taqwa en goedheid en Imaams van de kennis zijn.
Dus als hij hen ongelovig verklaart dan zal er niemand op het oppervlak van de aarde veilig zijn tegen het ongelovig verklaart worden door hem. En hij dient Allaah de Almachtige en Majesteitelijke te vrezen. En het is aan zijn volgelingen om van hem weg te vluchten, net zoals een verstandige persoon wegvlucht van een verbrandend vuur. Want hij zal hen verbranden met deze denkwijze.

Dus het is voor niemand toegestaan om hem te volgen, of te imiteren, of zijn denkwijze door te geven aan de mensen. Echter, het is verplicht dat hij geadviseerd wordt. En hij accepteert het advies en anders wordt hij geboycot en in de steek gelaten. En de mensen worden tegen hem gewaarschuwd. Omdat hij en Takfierie is, in de eerste graad van deze zonde, wat at-Takfier (van Moslims) is.

Vraagsteller: Hij vraagt, verrichten ze smeekbeden tegen hem?

Shaykh: Ze verrichten smeekbeden tegen hem, ja. Ze verrichten smeekbeden tegen hem.
Als hij het advies niet accepteert, worden er smeekbeden tegen hem verricht.
Voor vele info/artikelen over Takfieries en de gevaarlijke weg van de Khawaaridj:
Zie
www.sincerehearts.nl. Onder het kopje ‘Manjadj’.

Op
www.selefienederland.nl kan men onder ‘Manhadj’ nuttige artikelen hierover vinden, zoals “Takfier op een individu” en “Voorwaarden voor takfier op een individu”.

Een goede Engelse website ter weerlegging van deze extremisten in takfier is:
www.takfiris.com.


Bron audio: www.z-salafi.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos