Een berouwvolle ex-Takfierie Khaaridji

Vragensteller: Nobele Shaykh, ik behoorde bij degenen die bedrogen waren door vriendschap met mensen die (moord) aanslagen plegen. En ik was van degenen die u tot ongelovige verklaarden. Maar, en alle Lof is aan Allaah. Ik heb mij tegenover Allaah vrij verklaard van dit alles en afstand genomen ervan. En ik hoop dat u mij zult vergeven. En o nobele Shaykh, zeggen de Khawaaridj dat zij Khawaaridj zijn? En zijn degenen die bomaanslagen plegen en vernietiging, van de Khawaaridj? Uw zoon, Abu Mohammed.

Shaykh Saalih ibn Muhammad al-Luhaydaan: De Khawaaridj.. Hun ideologie en handelingen komen voort uit het voor ongelovig verklaren van de moslims in het algemeen in deze tijd, behalve degenen die met hen zijn. En daarom verklaarden zij Ali Ibn Abie Taalib (moge Allaah tevreden met hem zijn) tot ongelovige en de metgezellen (sahaaba) die met hem waren. En toen Ali (moge Allaaht tevreden met hem zijn) werd gevraagd: “Zijn zij ongelovigen?”. Zei hij; “Van ongeloof zijn zij gevlucht.” Hij verklaarde hen niet tot ongelovigen, maar hij maakte duidelijk dat zij de grenzen hebben overtreden en anderen hebben onderdrukt. En dat de handelingen van iemand als de handelingen van de Khawaaridj zijn, maakt het niet noodzakelijk dat hij hun geloofsleer heeft. Vaak lijken de handelingen van de ene groep op de handelingen van een andere groep, en toch is degene die deze handelingen uitvoerd niet op hun geloofsleer, ook al is hij net als hen in zijn handelingen. Er is geen twijfel dat de bomaanslagen die hebben plaatsgevonden in dit land (Saudi-Arabië), zowel die van vroeger en tegenwoordig dat zij duidelijk gedwaald zijn. En de bomaanslagen vinden plaats in ons land sinds 1386H, dus gedurende 40 jaar. Dus het is niet mogelijk voor iemand van de mensen van kennis die waarheidsgetrouw zijn in hun kennis, om te zeggen dat deze aanslagen een persoon dichterbij Allaah brengen, of dat ze Jihaad zijn op de weg van Allaah, of zelfs dat het op zijn minst toegestane zaken zijn, zonder zonde of probleem. Echter, het is dwaling en verderf. En Allaah bekritiseerd in de Quraan degenen die verderf zaaien in de samenlevingen. We vragen Allaah de Majesteitelijke om al degenen die iets van deze zaken in hun harten hebben te verbeteren. En om hen te leiden naar het Rechte Pad, en om succes en verbetering te verspreiden in deze samenleving en de andere islamitische samenlevingen. En om iedereen die is afgedwaald en gevlucht van de goedheid te doen terugkeren naar het Rechte Pad.


Wat betreft de laster en het voor ongelovig verklaren van iemand, dan is er geen twijfel over dat het niet is toegestaan voor iemand om een andere persoon ongelovig te verklaren. De profeet (sallallahoe ‘aleihi wa sallam) zei: ‘Wie tegen een andere zegt: ‘O ongelovige’, terwijl hij geen ongelovige is. Dan zal deze persoon zelf op dit niveau zijn.’ En degene die tegen een ander zegt “O ongelovige” of ‘O vijand van Allaah’; terwijl hij het niet is, dan keert deze uitspraak terug naar diegene die het heeft uitgesproken. Wat mij betreft, ik sta het toe en vergeef eenieder die over mij spreekt. Hierbij hopende op de beloning van Allaah. Allaah heeft veel meer dan wat de dienaren hebben en Allaah houdt ervan om de goede daden te vermeerderen van degene die het goede verricht. En ik vraag Allaah om eenieder van onze moslimbroeders in dit land en in elk Islamitisch land te leiden naar het Rechte Pad. En ik vraag Allaah de Almachtige om hetgeen dat gebeurd is in dit land, van de vernietigende handelingen en bommen en het doden om dit de laatste onrust te laten zijn in dit Koninkrijk. En dat wat er gaat gebeuren na deze gebeurtenissen. Ik vraag Allaah om het gezegende dagen te maken en dagen van onderlinge broederschap en het samenwerken in goedheid en Taqwa. En oprecht berouw voor ons allen. En Allaah is tot alles in staat.0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos